Home » TỔNG HỢP » Lộ đề, hàng trăm học sinh Anh phải thi lại

Lộ đề, hàng trăm học sinh Anh phải thi lại

Học đâm chót gấp tiểu học ở Anh sẽ tham lam tham gia kỳ thi 11+ đặt lấy kết quả ra đơn dài trung học theo chọn lọc cá nhân chủ nghĩa. Thuật mực tàu 11+ đặt chỉ kỳ thi dành cho học trò từ bỏ 11 giai đoạn tang lên, tuy nhiên thực tại hồ hết tham lam tham gia khi 10 giai đoạn.

Theo Independent ngày 8/10, 400 nữ đâm ở hột Devon (vùng tây nam nác Anh) còn đặt sắp đặt thi lại sau khi đơn mạng câu hỏi trong suốt kỳ thi đặt cho là bị rò ri rỉ từ bỏ trước. Các em hãy thi Toán và Anh văn đặt đặt ra học ở hai dài nữ đâm trung học Devonport và Plymouth.

lo-de-hang-tram-hoc-đâm-anh-phai-thi-lai

Học đâm muốn ra dài trung học nữ đâm Devonport (ảnh) và Plymouth nếu băng qua kỳ thi 11+. Ảnh: Independent

Một lá thơ gửi cho phụ huynh từ bỏ hội cùng đô thị Plymouth chỉ ra “ít nhất đơn trong suốt mạng tờ đề pa thi hãy bị lộ”. Một mạng nữ đâm ở Plymouth đặt cho là hãy nhìn thấy đề pa trước khi kỳ thi diễn ra. Hội cùng thi GL Assessment còn điều tra.

Một mạng học trò phản ứng hăng hái cùng thông báo này. Daisy Adams tới từ bỏ Plymouth nói cùng BBC: “Em rất vui vì nghĩ có thể đạt đặt chấm cao hơn khi thi dò hai”. Mẹ em, bà Sharyn Partridge, cho rằng thi lại là chọn lọc tiến đánh kè cho ắt cô gái tham gia kỳ thi dời gấp dò này.

GL Assessment, đơn vị tổ chức kỳ thi cho biết: “Các dài và cá nhân chủ nghĩa đặt ủy quyền có bổn phận pháp lý nếu tuân thủ theo quy toan an ninh nghiêm nhặt mực tàu chúng tôi. Và chúng tôi khẳng toan rằng bất kỳ vi phạm này hệ trọng tới bổn phận đấy cũng sẽ đặt giải quyết”.

Phiêu Linh