Home » TỔNG HỢP » xem tử vi các tuổi làm ăn hợp mang tuổi Giáp Tý

xem tử vi các tuổi làm ăn hợp mang tuổi Giáp Tý

Sanh năm: 1924, 1984 và 2044

Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển)

Khắc BÌNH ĐỊA MỘC

Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)

Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI

Ông Quan Đế độ mạng

các tuổi làm ăn hợp sở hữu tuổi Giáp Tý:

coi tử vi Nam Mạng:

Muốn làm ăn cho kiên cố khỏi sợ bị thất bại liên miên, làm hao hụt tiền bạc, làm cho gia cảnh thêm phần túng thiếu. Sự làm ăn cũng liên quan đến cuộc sống tập thể, cho yên cầu trong vấn đề làm ăn, hùn hạp hay tự tôi đứng ra gánh vác. Sự chọn lựa người làm công hay sản xuất nghề nghiệp cũng vô cùng quan trọng cho sự hợp tuổi, hợp tình. có khi gặp tuổi kỵ, bạn yêu cầu chiếm hữu lấy thất bại. Vậy muốn làm ăn cho phát đạt và thâu số nhiều kết quả, bạn yên cầu lựa những tuổi này: Giáp Tý, Bính dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Nhâm Thân. các tuổi này siêu hợp có tuổi Giáp Tý của bạn. nên tìm kiếm những tuổi này nhưng mà làm ăn thì hoan hỉ và phát đạt mạnh mẽ.

 

Nữ Mạng:

Sau đây là sự làm ăn của bạn, hưởng thụ phải tìm người sở hữu hạp sở hữu phần tuổi mình thì nghề nghiệp làm ăn mới mong hỗ trợ được hơn và dồi dào. xem tử vi vận mệnh Tuổi Giáp Tý cực kỳ hạp có các tuổi nầy trong đa phần sự làm ăn hay nhiều chủng loại nhân tố trên cuộc đời. ấy là tuổi Giáp Tý hợp mang những tuổi nầy: Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ. các tuổi này hạp với tuổi Giáp Tý trong bạn hữu việc trong suốt cuộc đời.